Strona startowa banner

Bartosz Liszkowski

Idee zamienione w biznes

Budowanie organizacji

Pomagam uruchomić lub zreorganizować pojedynczy proces, dział lub całą firmę

Zobacz realizacje ...
Kreacja oprogramowania

Tworzę narzędzia IT o wysokim wskaźniku wartości dodanej w stosunku do ceny

Technologia ...

Unikalność oferty

Skuteczne planowanie, systematyczna egzekucja i sprawczość, pokrycie prawie wszystkich obszarów funkcjonalnych organizacji oraz umiejętność błyskawicznego i praktycznie samodzielnego tworzenia narzędzi IT o wysokiej wartości dodanej to czynniki, które wzięte razem stanowią o unikalności mojej oferty i wpływają na jej wysoką opłacalność dla Twojego biznesu.

Bullet

Budowanie organizacji

Buduję i weryfikuję modele biznesowe i propozycje wartości (korzystam z narzędzi Business Model Canvas oraz Value Proposition Design szwajcarskiej firmy Strategyzer A.G).

Rozbudowuję struktury lub tworzę od podstaw nowe organizacje. Zabezpieczam aspekty formalno-prawne.

Współpracując z siecią specjalistów, planuję i organizuję procesy w kluczowych obszarach funkcjonalnych firmy (organizuję sprzedaż, marketing, księgowość, serwis i wymagane funkcje pomocnicze).

Tworzę procedury postępowania. Zapewniam uzgodnione zasoby ludzkie i rzeczowe.

Bullet

Kreacja oprogramowania

Całość zamykam w system, często wspierany przez dedykowane oprogramowanie, które organizacji pomaga sprawnie realizować zadania, a właścicielom zapewnia bieżąca kontrolę i wgląd w aktualny status firmy lub jej części objętej projektem.

Oprogramowanie kreuję indywidualnie pod każdy projekt, który tego wymaga. Korzystam w tym celu z FileMaker Workplace Innovation Platform. System ten pozwala na błyskawiczne tworzenie rozwiązań, które cechują się niską ceną i elastycznością dalszego dopasowywania do indywidualnych potrzeb Klienta.

Kompleksowość działań daje moim klientom bardzo wysoki stosunek uzyskanej wartości, do kosztów współpracy.