Portfolio

Obsługa dużych sesji fotograficznych

Branża

Graficzna

Cele projektu

Optymalizacja procesów
Przepływ zamówień
Sklep internetowy

Zasięg

Kanada

Stan zastany

MVP Team Photos (www.mvpteamphotos.com) obsługuje towarzystwa sportowe zrzeszające młodych zawodników różnych dyscyplin. W skład jednego towarzystwa, wchodzi często kilkadziesiąt zespołów, a każdy zespół liczy kilkudziesięciu członków.
Umowy na sesje zdjęciowe podpisywane są z towarzystwami sportowymi, i w rezultacie jedna kilkudniowa sesja zdjęciowa gromadzi wszystkich zawodników danego towarzystwa.
Należy zatem wykonać zdjęcia nawet kilku tysięcy osób w bardzo krótkim czasie. Ponad to, osoby te mogą tworzyć grupy zdjęciowe w przypadku gdy jedna rodzina lub kilkoro przyjaciół chce mieć wspólną fotografię.

Działania

Należy rozbudować istniejący system oparty o platformę FileMaker, który pozwoli na identyfikację każdego zawodnika, będzie wspierał sesje zdjęciowe oraz finalne pozyskiwanie i kontrolę realizacji zamówień.

Rezultaty

Firma zautomatyzowała proces fotografowania dużej ilości zawodników oraz zapewniła kontrolę nad procesem realizacji zleceń i fakturowania. Powstał specyficzny sklep internetowy, który identyfikuje zawodników i umożliwia wybranie produktów, które są dla nich dedykowane (kilkaset możliwych produktów i ich wariantów, zestawy promocyjne, oraz darmowe opcje opłacane przez towarzystwa, a nie zawodników).

Ekran aplikacji CRM FileMaker

Wytworzone oprogramowanie

Oprogramowanie generuje kody QR dla każdego zawodnika. Kody są potem widoczne na zdjęciach i wycinane w procesie postprodukcji. W ten sposób każdy zawodnik jest przypisany do konkretnych fotografii.
Powstał również sklep internetowy, który "zna zawodników" i pozwala im zamawiać produkty, które są dla nich dedykowane, umożliwiając elastyczne definiowanie różnych parametrów.
Podczas składania zamówienia, zawodnikom oferowane są darmowe produkty opłacane przez towarzystwo sportowe. System rejestruje, którzy zawodnicy wybrali takie produkty i na końcu wystawia automatycznie jedną zbiorczą fakturę dla towarzystwa sportowego.
Sklep internetowy umożliwia też budowanie grup zdjęciowych i zamawianie produktów z wizerunkami całych grup.
Aplikacja generuje również pliki wsadowe dla urządzeń produkcyjnych druku cyfrowego tak, aby zautomatyzować masową produkcję wielu pojedynczych egzemplarzy. .