Portfolio

Idee zamienione w działania

...
Dedykowany system IT obsługi biura rachunkowego. Optymalizacja działalności operacyjnej oraz zwiększenie przychodów.
Więcej ...
...
Digitalizacja procesów marketingu, sprzedaży, serwisu, zarządzania czasem pracy i siecią franczyzową na rynku motoryzacyjnym.
Więcej ...
...
Optymalizacja sprzedaży poprzez wykreowanie koncepcji oraz wytworzenie narzędzi IT do prezentacji oferty i pakietowania usług.
Więcej ...
...
Od plików MS Excel do systemu CRM, który obejmuje procesy marketingu, sprzedaży, serwisu i zarządzania projektami.
Więcej ...
...
Usprawnienie budowania sieci sprzedaży poprzez wykreowanie narzędzi IT do prezentacji złożonej oferty i generowania biznesplanów.
Więcej ...