Portfolio

Zarządzanie procesami kontroli jakości
i rejestracja czasu pracy

Branża

Produkcja

Cele projektu

Optymalizacja procesów
Rejestracja czasu pracy

Zasięg

Meksyk

Stan zastany

Factoria (www.factoria.com) to firma zlokalizowana w Meksyku, zatrudniająca 240 osób i świadcząca usługi kontroli jakości.
Firma weryfikuje podzespoły, które przyjeżdżają od poddostawców koncernów motoryzacyjnych i wkrótce trafią na taśmy produkcyjne aby zostać zamontowane w samochodach. Sposób weryfikacji jest dokładnie udokumentowany, a każdy podzespół których są tysiące, może podlegać wieloetapowej kontroli. Dokumentacja może zmieniać się wielokrotnie, a zmiany mogą być wprowadzane w czasie rzeczywistym.

Działania

Firma używa aplikacji zbudowanej w oparciu o system FileMaker od wielu lat ale wyniki kontroli jakości są wprowadzane najpierw ręcznie na papierowe karty wyników kontroli, a dopiero potem przepisywane z tych kart do systemu. Należy zdigitalizować możliwie dużo czynności pracowników oraz udostępnić repozytorium dokumentacji technicznej na urządzeniach mobilnych.

Rezultaty

Pracownicy produkcyjni wprowadzają dane na swoich tabletach bezpośrednio w trakcie wykonywanie czynności kontrolnych. Kierownicy zarządzający pracą zmiany widzą postępy w czasie rzeczywistym wraz ze wskaźnikami efektywności każdej osoby i mogą szybko reagować na ewentualne wąskie gardła. Dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej. Czas pracy jest rejestrowany automatycznie, a żmudne przepisywanie danych z papierowych kart zostało wyeliminowane.

Ekran aplikacji CRM FileMaker

Wytworzone oprogramowanie

Istniejący system został rozbudowany o moduł dostępny dla pracowników produkcyjnych, który działa na urządzeniach mobilnych i umożliwia z jednej strony natychmiastowy dostęp do dokumentacji technicznej dotyczącej każdego badanego produktu, a z drugiej strony pozwala rejestrować wyniki przeprowadzanych kontroli wraz z automatyczną rejestracją czasu pracy. System mierzy efektywność i wizualizuje ją w sposób, który umożliwia szybką reakcję na niepożądane zdarzenia..