Portfolio

CRM dla złożonych projektów sprzedażowych

Branża

IT

Cele projektu

Uporządkowanie procesów sprzedaży, serwisu i prowadzenia projektów. Wytworzenie oprogramowania.

Zasięg

Lokalny

Stan zastany

Firma Xerox (www.xerox.pl) to organizacja z kilkudziesięcioletnią tradycją, która operuje w branży IT, oferując systemy przetwarzania dokumentów składające się z urządzeń wielofunkcyjnych o zastosowaniach biurowych, systemów produkcyjnych w dziedzinie druku cyfrowego oraz oprogramowania do zarządzania dokumentami.

Działania firmy na rynku w Polsce, poza sprzedażą bezpośrednią do klientów, opierają się na sieci dealerskiej firm prowadzących serwis i sprzedaż urządzeń.

Potrzeby i działania

Sieć dealerska nie posiadała dedykowanego systemu zarządzania sprzedażą i serwisem. Działania handlowe opierały się na współdzieleniu danych w arkuszach Microsoft Excel, w których zapisywane były dane klientów i historia interakcji z nimi oraz rejestrowane procesy sprzedażowe.

Dla firmy będącej dealerem Xerox’a należało wytworzyć system CRM, który przejmie kontrolę nad wszystkimi procesami wewnętrznymi i umożliwi sprawne zarządzanie.

Rezultaty

Dział handlowy otrzymał narzędzia wsparcia sprzedaży, dział serwisu system zarządzania interwencjami i flotą urządzeń znajdujących się u klientów, a dział outsourcingu przetwarzania dokumentów - system zarządzania projektami.

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na sprawne zarządzanie organizacją zatrudniającą ok. 80 pracowników, obsługującą dużych i wymagających klientów.

Ekran aplikacji CRM Filemaker

Wytworzone oprogramowanie

Działania firmy zostały wsparte systemem CRM wykonanym pod indywidualne potrzeby w technologii FileMaker, który przejął kontrolę nad procesami marketingu, sprzedaży oraz serwisu urządzeń Xerox. System posiada bazę klientów, rejestruje spotkania i kontakty. Pozwala na organizowanie kampanii marketingowych i zarządza lejkiem sprzedażowym oraz raportuje efektywność pracy zespołu handlowego.

W zakresie obsługi działu serwisu, system posiada bazę floty urządzeń zainstalowanych u klientów wraz z zawsze aktualnymi danymi dotyczącymi ich stanu, pozwalając na oferowanie klientom wymian maszyn gdy te osiągną swoje granice eksploatacji. Zarządza również interwencjami serwisowymi pozwalając na kontrolę wysublimowanych poziomów SLA umów serwisowych.

Ponadto system pozwala na zarządzanie projektami outsourcingu dokumentowego w kontekście zaangażowanych zasobów, harmonogramów i budżetów.